Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων Α΄ τάξης (14/10/2015)

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 στις 17:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του σχολείου μας ενημέρωση προς τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ τάξης σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, το σύστημα αξιολόγησης και προαγωγής, καθώς και τους ειδικότερους στόχους του σχολείου μας. Η Διευθύντρια κ. Ιωάννα Γεωργούλα παρουσίασε τα κυριότερα σημεία και ακολούθως διδάσκοντες καθηγητές από κάθε ειδικότητα μίλησαν αναλυτικότερα για τους στόχους, το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις των επιμέρους μαθημάτων.

This entry was posted in Ενημέρωση μαθητών και γονέων-κηδεμόνων. Bookmark the permalink.

Comments are closed.