ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Οι μαθητές/τριες των οποίων η κατανομή έχει ολοκληρωθεί μπορούν να εκτυπώνουν την οριστική αίτησή τους προκειμένου να την καταθέσουν στο σχολείο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, όπως προβλέπεται στην με αρ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β ́ 120). Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά είναι:

α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής (παρέχεται στο σχολείο)

β. Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλος ισότιμος τίτλος.

γ. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης Προτίμησης (οριστική)

δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας αν είναι ενήλικος/η στην οποία θα δηλώνονται:

αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας σύμφωνα με το άρθρο 13 σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο.

ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.

γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησης.

δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν είναι κάτοχος Απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ.

ε. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Οι μαθητές/τριες των οποίων η κατανομή έχει ολοκληρωθεί μπορούν να εκτυπώνουν την οριστική αίτησή τους προκειμένου να την καταθέσουν στο σχολείο για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, όπως προβλέπεται στην με αρ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β ́ 120).

Posted in Ανακοινώσεις, Ενημέρωση μαθητών και γονέων-κηδεμόνων | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Ελεγχοι Α΄ και Β΄ Λυκειου- Απολυτήρια Γ΄Λυκείου

Ενημερώνουμε τους μαθητές και τους γονείς και κηδεμόνες οτι οι έλεγχοι της Α΄ και Β΄ Λυκείου καθώς και τα  απολυτήρια της Γ΄Λυκείου θα επιδοθούν την Πέμπτη 21-06-2018 από 9,00 έως 13,00.

Posted in Ανακοινώσεις, Ενημέρωση μαθητών και γονέων-κηδεμόνων | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ελεγχοι Α΄ και Β΄ Λυκειου- Απολυτήρια Γ΄Λυκείου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018

2018_6_15_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_20182018_6_15_Φ_251_99202_Α5_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018_ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_signed

Posted in Ενημέρωση μαθητών και γονέων-κηδεμόνων, Πανελλαδικές Εξετάσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2018

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

2018_06_12_Φ_251_96509 _Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ_2018 ΜΕ ΑΔΑ 64ΒΥ4653ΠΣ-2ΛΤ (6) Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών_σπουδαστριών στις ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2018_2019 [Ψ2ΔΚ4653ΠΩ-Χ6Ρ]

Posted in Ενημέρωση μαθητών και γονέων-κηδεμόνων, Πανελλαδικές Εξετάσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2018

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ AΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2018_signed

Posted in Πανελλαδικές Εξετάσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2018